20. Alkimisták – Az alkimista visszadobja a labdát

Óóó Dante, Dante, hát te nem is tudod, hogy aurum non vulgiból van az, amit az alkimisták kerestek? Nem az anyag, de a lélek az opus alchimicum tárgya! Visita interiorem terrae, rectificando invenies occultam lapidem, ahogy mi mondjuk, de a lapis az nem egy kemény kő, hanem az élet vize, és nem ásó kell hozzá, hogy megtaláljuk. A lélek az, ami égetni való a calcinatio során, hogy a vágyak eltűnjenek a prima materia nigredojában, a putrefactio során alkotóelemeire rothad szét, purificatio-n esik át a solutio alatt, album lesz az albedoban. Kifehéredés után megtisztulva destillatio után összeáll a rubedoban, amikor az ellentétek békét kötve egyesülnek benne, hogy aztán a nap színében tündökölve váljon teljes lénnyé az illuminatio melegségében aurum verumként! Mi nem érthető neked ebben? A magasságos Hermaphroditus legyen teveled, hát te is összetéveszted Istent a nagyszakállú Mikulással? Ha Isten a maga képére teremtette az embereket, és ő egy szakállas aggastyán akkor miért nem szaladgálnak a világban milliárdszám a szőrösarcú, ősz nők, férfiak s gyerekek? Rágondolni is rossz, hogy ahogy Istent anyag-apókának látják az emberek, úgy látod te is az alkimisták aranyát a sarki aranyművesnél, aki profán anyaggal operál. Pedig tájékozódhattál volna miről van szó, ha egyszer abban a korban éltél, amikor még virágzott ez a tudomány! De jó, hogy nem lettél uralkodó, mert ilyen lista alapján hány millió embert néznél te akasztófáravalónak az élők között? Feketelistázunk, feketelistázunk? Ilyen pokolba való névsort alkimista még nem írt, mond ez valamit? Úgy lajstromozol másokat, ahogyan a hatalom megszállottjai téged is felírtak maguknak? Dante, Dante, te beszélsz bűnökről? Hát miről beszélt Jézus, amikor azt mondta: „Ne ítélj, hogy ne ítéltess”? Te is alászálltál a mélybe, mint az alkimisták, de te azért, hogy mások hibái után kutass? Mi ez a te irományod, ha nem ítélkezés felebarátaid felett? Biztos vagy benne, hogy a Főnökök Főnökének tetszik ez? Hiába adod magadnak az ártatlan tanú szerepét benne, kilóg a lóláb, hogy te írtad ilyen hivatalnokos részletességgel a névsort és osztályoztad te az általad felállított ismérvek rendszere szerint. Hát, attól tartok te is ott vagy alkotásod helyszínén, ezúttal nem mint látogató, és nem Vergilius cseveg veled. Mert ítélkeztél, pedig nem hatalmazott fel senki rá, hogy bíráskodjál az emberiség felett. Arra vetemedtél, hogy a Végső Bíró feladatát bitoroljad, nem bűn ez? Aggasztó lehet a sorsod. Bizonyára ott ülsz az általad tervezett egyik sötét bugyorban, és örök feladataid egyike, hogy listákat írogass. Jelentéktelen dolgokról.

Brenner László
fotó: Kecskés Péter

20.  alkimisták – A Pokol nyolcadik körében koncentrikus körben tíz szennyrovat található. A tizedik szennyrovat első szegletében egymás hegyén hátán vonagló árnyak, akik a leprás testüket ellepő, viszkető, bűzös, rothadó sebeiket körmeikkel tépik, szaggatják.